WWW Ne Demek ?

WWW Ne Demek ?

Kısaca WWW olarak tanınan World Wide Web, İnternet üstünde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından meydana gelen bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verdiği bilgisayar uygulamaları vasıtasıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verdiği hiper-bağlantılar ile diğer Web sayfalarına geçiş yapılabilir.


İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira Web yalnızca İnternet üstünde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML isimli metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin bulunduğu W3C (World Wide Web Consortium) doğrultusundan standartları belirlenmektedir.

WORLD WIDE WEB İŞLEVİ NEDİR?

Web’in esası İnternet'tir. Web İnternet üstünde kurulmuştur ve İnternet'in tanıttığı mekanizmalardan çoğunun kullanılmasını sağlar. İnternet'in fiziksel görünüşleri –bilgisayarlar, ağlar ve servisler– Dünya üstündeki diğer binlerce bilgisayara bağlanmamıza izin verir. Web, İnternet'in en tepesindeki soyutlanmış genel servisler kümesidir. World Wide Web (W3),insanların düşünce ve projelerinin paylaşılmasını gerçekleştiren bir bilgi ve kültür havuzudur. İstemci-sunucu uygulamaları ile oluşturulan çoğu organizasyon üstünde Web tarayıcıları istemci olarak çalışabilirler. Web yürütümü standart İstemci-sunucu modelini izler. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Web tarayıcısı" adı verdiği uygulaması çalıştıran bir istemci bilgisayar ile Web sunucu yazılımı çalıştıran bir sunucu bilgisayar arasındaki etkileşime "istemci-sunucu" etkileşimi adı verilir. İstemci bilgisayar sunucudan HTTP'yi (Hypertext Transfer Protocol) ve İnternet mesaj standardı TCP/IP'yi kullanarak bir doküman ister ve sunucu istemcinin göstereceği dokümanı geri döndürür.

"World-Wide Web" ibaresi HTTP ile anlaşan sunucuların kolektif ağını ifade etmek amacıyla kullanılır. HTTP, var olan bulguların kullandıkları protokolün küresel yapısıdır.

Web tarayıcılarının ve sunucularının kendi aralarında etkileşim amacıyla kullandıkları protokole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adı verilir. Bunun amacıyla Web sunuculara genelde HTTP sunucu ya da HTTP Deaemons (HTTPD) denir.

Bu örnekte bir tarayıcı kullanıyorsunuz (Netscape, Mosaic, ya da diğer bir tarayıcı) ve “ Webmaster Magazine Online'”ı referans olarak tıklıyorsunuz. Tarayıcı, sizin bu nesneye ulaşmak amacıyla http://tr.wikipedia.org - Web adresine (ya da URL) gitmek istediğinizi anlayacaktır.


12/02/2021 00:02
WWWnin işlevi nedir?, WWW ne demek?, WWW nedir?, World Wide Web ne demek?, World Wide Webin yapısı nasıl?, World Wide Web işlevi nedir?,